Tuyển dụng: Nhân viên tạp vụ (NEW)

Tuyển dụng: Nhân viên tạp vụ làm việc tại Singapore (NEW) Ứng viên nam đã kết hôn tuổi từ 26 ~ 33 1. Tiền lương: Lương cơ bản: $ 2000 Có hỗ trợ chỗ ở (tương đương $200) Hỗ trợ tiền đi lại $100 Không làm thêm giờ Giờ làm việc: 7:00 – 19:00 Mỗi Read more about Tuyển dụng: Nhân viên tạp vụ (NEW)[…]