Sự khiêm tốn và khả năng lãnh đạo

(Scoll down for English version)

Sự khiêm tốn và khả năng lãnh đạo.

Nghiên cứu chỉ rõ rằng: Nếu chúng ta chọn người lãnh đạo khiêm tốn và không tự phụ. Thế giới xung quanh sẽ trở thành nơi tốt đẹp hơn”-Marganita Mayo.

Nghiên cứu gần đây tại 105 công ty vừa và nhỏ trong lĩnh vực công nghệ tại Mỹ chỉ ra rằng, nếu một CEO khiêm tốn chèo lái lãnh đạo, và ban quản lý thượng tầng hợp tác và chia sẻ tốt hơn, khả năng cao sẽ tạo ra những công ty và tập đoàn thành công.

Nhà lãnh đạo hiệu quả có xu hướng tự đánh giá thấp chính họ, thông qua phương pháp phản hồi 360 độ. Quả thực như vậy, càng coi nhẹ bản ngã mình, họ càng có khả năng lãnh đạo tốt hơn.

Khiêm tốn là một trong bốn yếu tố quan trọng then chốt để tạo ra một môi trường làm việc nơi mà nhân viên, những người có xuất thân, nền tảng giáo dục khác nhau, đều cảm thấy được tham gia. Sai sót được rộng lượng tha thứ, học hỏi từ những sai sót đó, nơi những ý tưởng được chia sẻ. Những thông tin trên được rút ra từ các kết quả nghiên cứu 161 đội, nhóm.

Vậy tại vì sao lại tạo ra hình tượng về người lãnh đạo? Có một nguyên nhân, đó chính là: “Mối lo lắng”. Tác giả Mayo ghi chú: Những cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội diễn ra tình trạng bấp bênh, kinh tế trầm lắng. Những bất lợi này hóa ra lại là điều kiện lý tưởng cho các nhân vật có tài năng xuất hiện và đi lên. Nhưng cũng trong thời điểm dễ bị tổn thương này, chúng ta chọn dễ chọn nhầm người lãnh đạo.

Liệu có điều gì thoáng qua trong đầu bạn hiện tại không?

Humility and Leadership

‘The research is clear: when we choose humble, unassuming people as our leaders, the world suround us becomes a better place’ – Margarita Mayo.

At first glance, this seem quite a claim for the humble leaders. But the reseach evidence is strong and growing. A recent study of 105 small-to-medium-sized companies in the computer industry in the US found that when a humble CEO is at the helm of a firm, its top management team is more likely to collaborate and share information, making the most of the firm’s talent.

The most effective leaders tend to underrate themselves in 360-degree feedback processes. Indeed, the more they underrate themselves, the better their leadership.

Humility is one of four critical leadership factors for creating an environment where employees from different demographic backgrounds feel included, where mistakes are admitted to and learned from, and where ideas are shared, according to a study of 161 teams.

So why are we drawn to leaders who are charismatic? On reason: Anxiety. As Mayo notes: ‘Economic and social crises thus become an unigure testing ground for charismatic leaders. They creat condition of distress and uncertainty that appear to be ideal for the ascent of charismatic figures. Yet at the same time, they also make us more vulnerable to choosing the wrong leader… The paradox is that we may then choose to support the very leaders who are less likely to bring us success.’

Chiming with any of you right now?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0966.113.222