Giấy phép lao động cho người nước ngoài (work permit)

Giấy phép lao động cho người nước ngoài (work permit) Quy trình thực hiện work permit Điều kiện để lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam Theo báo lao động Điều kiện để lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam là: Có năng Read more about Giấy phép lao động cho người nước ngoài (work permit)[…]

Tư vấn miễn phí làm giấy phép lao động – work permit

Công ty TNHH Giáo dục Tầm Nhìn Mới là công ty hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục như tư vấn du học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, … nên có nhiều kinh nghiệm trong việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Công ty nhận hỗ trợ tư vấn miễn phí Read more about Tư vấn miễn phí làm giấy phép lao động – work permit[…]